ประชาสัมพันธ์

 แจ้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ขณะนี้การให้บริการ E-BOOK ของหอสมุดได้พัฒนาเป็น Application เรียบร้อยแล้วสามารถดาวน์โหลดใช้ได้ในระบบ ios และ android  โดย Username และ password สำหรับคุณครูใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับนักเรียนใช้เลขประจำตัวค่ะsmiley