ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: คู่มือคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับ Windows 7

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จะช่วยนำทางให้คุณใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบปฏิบัติการ Window 7 ได้อย่างราบรื่น โดยครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องของอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับงานที่ใช้ เรียนรู้การใช้งาน Window 7 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ การดึงภาพจากกล้องดิจิตอล การจัดการภาพถ่าย ระบบเครือข่ายใน Window 7 ระบบรักษาความปลอดภัย การดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ และการแก้ปัญหาในขั้นตอน ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบหลาาย เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติตามได้ทันที