ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: เขียนแบบอาคารด้วย AutoCAD 2010

ผู้แต่ง: อินทรชิต หอวิจิตร, รศ.

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือที่จะพาคุณเรียนรู้การเขียนแบบอาคารด้วย AutoCAD อย่างเป็นลำดับขั้นตอนง่ายๆ ตั้งแต่แนะนำโปรแกรม AutoCAD การสื่อสารกับโปรแกรม ไปจนถึงเวิร์คช็อปการเขียนเสา ประตู หน้าต่าง หลังคา การสร้างแบบงานและการกำหนดมาตราส่วน รวมทั้งเวิร์คช็อปสร้างอาคาร 2 ชั้นที่นำไปใช้งานได้จริง โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบชัดเจน เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนที่ต้องเรียนรู้การเขียนแบบอาคารด้วย AutoCAD ตลอดจนผู้ที่สนใจเขียนแบบด้วยตนเอง